Toukokuussa järjestetyn asukaskyselyn vastaukset on käsitelty. Kiitämme kaikkia kyselyyn osallistuneita. Vastauksenne ovat ensiarvoisen tärkeitä toimintamme kehittämiseksi.

Vastauksia kertyi yhteensä 122 kappaletta, saimme siis kyselyyn vastauksen noin joka kolmannesta huoneistostamme.

Joidenkin asuntojen osalta oli vastattu useampaan kertaan ja näiden osalta vain yksi vastaus per huoneisto on hyväksytty tuloksiin. Noin kolmasosa kyselylomakkeista oli täytetty vain osittain ja näin ollen eivät sääntöjen mukaisesti voineet osallistua arvontaan.

Kokonaan täytetyn kyselylomakkeen (sisältäen myös arvonnan kannalta tarpeellisen huoneiston osoitteen) saimme 83 huoneistosta.

Arvonta suoritettiin 10.8.2021 tietokoneella aineiston pohjalta satunnaistettuna valvotuissa olosuhteissa.

Arvonnan voittanut huoneisto sijaitsee Työväentalontie 13:ssa.

Sydämelliset Onnittelumme voittajalle!

Palkinnon saajan toiveen mukaisesti emme julkaise nimeä tai huoneiston osoitetta.

Muutamia poimintoja vastauksistanne:

Parasta VVA:lla asumisessa on mielestänne mm. asumisen helppous, asunnon sijainti, rauhallisuus ja turvallisuus, sekä toimiva kiinteistönhoito. Myös isännöintiin ollaan pääasiassa hyvin tyytyväisiä.

Asuntojen kuntoon oltiin vastausten perusteella toisaalta hyvin tyytyväisiä, toisaalta taas mainittiin että VVAn tulisi keskittää toiminnan kehittämistä asuntojen kunnon parantamiseen.

Kehitysideana myös vuokratason parempi suhteuttaminen asunnon kuntoon nähden tuli esille.

Parannettavaa löytyi mm. pihakasvien hoidosta, ulkokalusteiden kunnosta ja talvella lumitöistä.

Vähiten kehittämistarvetta vastausten perusteella koettiin olevan viestinnässä sekä asukkaiden välisessä toiminnassa. Asukastoiminnasta olisi kiinnostunut vain noin joka kymmenes vastaaja.

67 % vastaajista ei ole ajatellut muuttavansa muualle, 33 % on joskus miettinyt asiaa. Asiaa harkinneista kuitenkin yli puolet haluaisi muuttaa edelleen VVAn johonkin toiseen asuntoon.

Muuttoaikeiden syistä mainitaan mm. vuokran suuruus ja muutokset elämän tilanteissa.

Asukaskyselyyn suhtautuminen oli hyvin myönteistä ja kyselyä toivottiin jatkossa jopa vuosittain.