Perhe tutustumassa asuntoon tabletilla

Ohjeita ja tietoa vuokra-asunnossa asuville

Vuokrasopimus

Vuokrasopimuksessa määritellään vuokrauksen kohde, vuokra-aika sekä sopijapuolten oikeudet ja velvollisuudet. Asunto vuokrataan ja vuokravastuu koskee aina koko huoneistoa (opiskelijoilla solua). Vuokra-asuntoon ei saa ottaa alivuokralaisia. Asuntohakemus ja vuokrasopimus toimivat talonkirjana ja laskutusperusteina, joiden muutostiedoista on aina tehtävä ilmoitus vuokranantajalle (henkilötiedot, henkilölukumäärä, saunavuorot ja autopaikat). Vuokrasopimuksissa yksiselitteisesti kielletään asunnossa tupakointi.

Vakuusmaksu

Vuokra-asunnoissa on voimassa ns. vakuusjärjestelmä. Vuokralainen maksaa vuokrasopimusta tehtäessä, ennen avainten luovutusta, rahana tai maksusitoumuksena vakuuden ja toimittaa maksukuitin vuokrasopimuksen liitteeksi vuokranantajalle.

Vakuus maksetaan takaisin vuokralaiselle vuokrasuhteen päättyessä sen jälkeen kun kirjallinen irtisanominen on tehty, huoneistossa on tehty muuttotarkastus, kulutusmittarit on luettu, loppusiivous on suoritettu, avaimet on luovutettu talonmiehelle (tai toimitettu vuokra-asuntoyhtiön asiakaspalveluun) ja laskuttaja on antanut selvityksen vuokravalvonnasta. Vakuus palautetaan mikäli vuokrat on maksettu sekä asunto on siivottu ja yhtä hyvässä kunnossa kuin vuokrasuhteen alussa. Vakuudesta voidaan periä mahdolliset vuokra- ja kulukorvausrästit, siivouskulut ja asunnon korjauskulut. Vakuusmaksut löytyvät käyttökorvaukset -sivulta.

Vuokra / käyttövastike

Vuokra määräytyy vuokra-asuntoyhtiössä vuosittain tehtävän talousarvionnin mukaisesti, vuokrataso määritetään jyvitetyille huoneistoneliöille. Normaalilla hyvällä asumisella, säästeliäällä kulutuksella ja vapaaehtoisilla talonmiestöillä jokainen voi vaikuttaa vuokratasoonsa. Vuokran tarkistamisesta ja sen ajankohdasta ilmoitetaan kirjallisesti, aravarajoitusten alaisissa vuokrataloissa 2 kuukautta ja vapaarahoitteisissa vuokra-asunnoissa 1 kuukausi ennen muutoksen voimaantuloa.

Laskuttaja postittaa asukkaille vuokranmaksutilisiirrot. Vuokran lisäksi laskutetaan vesimaksu / -ennakko sekä autopaikka- ja saunamaksu, mikäli ne on otettu käyttöön. Vuokran eräpäivä on kunkin kuukauden 10:s päivä.

Puolisot ovat yhteisvastuullisia vuokrasopimuksen velvoitteista (AHVL § 11). Vuokramaksuun voi antaa pankille suoraveloitusvaltakirjan, johon viitenumero löytyy tilisiirrosta.

Asumistuki

Yleinen asumistuki tai muu tuki asumiseen haetaan Kelalta, joka maksaa sen suoraan vuokranantajalle vuokrasopimuksen mukaisesti. Kelalle on toimitettu kiinteistötiedot kaikista yhtiön ja kaupungin taloista joten asumistukihakemuksen liitteeksi ei tarvita erillistä ”Todistus asumisesta”-isännöitsijätodistusta (erillisistä orakehuoneistoista todistuksen saa ao. asunto-osakeyhtiön isännöitsijältä). Opiskelijat eivät tarvitse isännöitsijäntodistusta, jos muuttoilmoitus on tehty.

Perintätoimenpiteet

Vuokrarästit johtavat viimesijassa vuokrasopimuksen purkamiseen (AHVL § 61-67). Jos vuokranmaksussa tulee vaikeuksia, kannattaa mahdollisimman pian olla yhteydessä aikuissosiaalityöhön.

Mikäli vuokraa ei makseta eräpäivään mennessä, laskuttaja lähettää saman kuukauden aikana maksukehotuksen, josta laskutetaan lisäksi perintäkuluja. Maksamattomalle vuokralle lasketaan korkolain mukainen viivästyskorko.

Ellei maksua suoriteta kahden viikon kuluessa muistutuksesta, saaminen annetaan Intrum Justitia Oy:n perintätoimiston perittäväksi, joka myös neuvottelee mahdolliset maksuohjelmat ja hoitaa oikeudelliset perintätoimenpiteet. Mahdollisista perintätoimista aiheutuvat palkkiot ja kulut peritään ensisijaisesti velalliselta.

Uuden vuokra-asunnon saaminen edellyttää, että aikaisemmat vuokrarästit on maksettu tai niiden hoitamiseksi on maksuohjelma ja lisäksi sosiaaliviranomainen antaa maksusitoumuksen tai tekee jälleenvuokrasopimuksen.

Hyvä perintätapa kuluttajaperinnässä

Perintätoimenpiteet

Vuokrarästit johtavat viimesijassa vuokrasopimuksen purkamiseen (AHVL § 61-67). Jos vuokranmaksussa tulee vaikeuksia, kannattaa mahdollisimman pian olla yhteydessä aikuissosiaalityöhön.

Mikäli vuokraa ei makseta eräpäivään mennessä, laskuttaja lähettää saman kuukauden aikana maksukehotuksen, josta laskutetaan lisäksi perintäkuluja. Maksamattomalle vuokralle lasketaan korkolain mukainen viivästyskorko.

Ellei maksua suoriteta kahden viikon kuluessa muistutuksesta, saaminen annetaan Intrum Oy:n perintätoimiston perittäväksi, joka myös neuvottelee mahdolliset maksuohjelmat ja hoitaa oikeudelliset perintätoimenpiteet. Mahdollisista perintätoimista aiheutuvat palkkiot ja kulut peritään ensisijaisesti velalliselta.

Uuden vuokra-asunnon saaminen edellyttää, että aikaisemmat vuokrarästit on maksettu tai niiden hoitamiseksi on maksuohjelma ja lisäksi sosiaaliviranomainen antaa maksusitoumuksen tai tekee jälleenvuokrasopimuksen.

Hyvä perintätapa kuluttajaperinnässä

Muuttotarkastus ja asunnon kunto

Vuokralainen on vastuussa asunnon kunnosta. Asunto tarkastetaan ja mittarit luetaan vuokrasuhteen alussa ja lopussa vuokra-asuntoyhtiön edustajan kanssa. Lomakkeelle merkitään muuton yhteydessä havaitut viat ja puutteet, mittarilukemat ja luovutetut avaimet.

Tutustu Asunnon siivous ja kuluminen -ohjeeseen.

Vuokralaisella on velvollisuus heti ilmoittaa kiinteistönhoitajalle sellaisesta korjaustarpeesta, joka on tarpeen vahingon laajenemisen estämiseksi (AHVL §24-25). Vuokralaisen itsensä aiheuttamista korjaustarpeista peritään vuokralaiselta täysi korvaus (asiakaslaskutushinnasto).

Vuokralainen on rivitalossa vastuussa myös oman ns. sisäpihansa ruohonleikkuusta ja muusta kunnossapidosta.

Asunnon kunto

Vuokralaisen tulee asumisaikana tarkkailla asunnon rakenteita ja taloteknisten järjestelmien kuntoa, erityisesti LVI-kalusteita:

 • WC-pöntön kunto, mahdollisesta vuodosta ilmoitettava viipymättä kiinteistönhoitajalle – pienistäkin vuodoista kasvaa suuri lasku (huuhtelulaitteiden kunto testataan paperinpalalla joka laitetaan WC-istuimen seinälle ja seurataan kastuuko se)
 • Vesihanojen vuodot, pienenkin vuodon voi helposti todeta, vuoto tulee ilmoittaa kiinteistönhoitajalle viipymättä
 • Käyttövesi- ja lämmitysputkistot, vuodoista ja vioista ilmoitettava viipymättä kiinteistönhoitajalle
 • Palovaroitin tulee olla määräysten mukaisesti asennettu ja toimintakunnossa
 • Ikkunoiden ja ovien tiivisteet, kiinteistönhoitajaa voi pyytää tarkastamaan tiivisteet sekä tekemään lisätiivistystä
 • Ohje vikailmoitusten tekemiseksi
Suurin osa vahingoista liittyy veteen, esimerkiksi kun viemärit tukkeutuvat, vesihanat jäävät vuotamaan tai letkut irtoavat. Tämän takia näissä asioissa tulee olla huolellinen. Astian- ja pyykinpesukoneen asennuksen saa tehdä vain LVI-urakoitsija.

Muuttoilmoitus

Heti muuton jälkeen kahden vuorokauden sisällä tulee tehdä muuttoilmoitus. Internetissä ja puhelimella tehty osoiteenmuutos astuu voimaan kahden kokonaisen työpäivän kuluttua. Lomakkeella tehty osoitteenmuutos astuu voimaan aikaisintaan kolmen työpäivän kuluttua (lomakkeita saa postista).

1.9.2003 alkaen läkisääteinen muuttoilmoitus on tehtävä myös yli kolme kuukautta kestävästä tilapäisestä muutosta. Muuttoilmoitusta varten tarvitaan seuraavat tiedot:

 • Muutatko vakituisesti vai tilapäisesti (jolloin vakinainen asunto ja kotikunta eivät muutu)
 • Kaikkien muuttoa koskevien nimet ja henkilötunnukset
 • Vanha ja uusi osoitteesi
 • Muuttopäivä ja tilapäisen muuton arvioitu päättyminen

Sähkösopimus

Vuokralainen tekee itse sähkönsiirtosopimuksen verkkoyhtiön kanssa. Vuokra-asuntoyhtiön edustaja lukee ja ilmoittaa mittarilukemat vuokrasuhteen alussa ja lopussa asunnon tarkastuksen yhteydessä. (Elenia Oy: asiakaspalvelu (at) elenia.fi, puh. 0206 900 22). Huom! Sähkölämmitteisissä taloissa sähköpattereita ei saa sulkea kokonaan, koska esim. talviaikana vesiputket saattavat tästä syystä jäätyä ja aiheuttaa vesivahingon.

Veden laskutus

Vesi laskutetaan vuokran yhteydessä joko lopullisena tai ennakkona, jos talossa on huoneistokohtainen mittari. Ennakko tasataan kulutuksen mukaiseksi kerran vuodessa ja muuton yhteydessä irtisanomisajan lopussa.

Järjestysmääräykset

Asumisviihtyvyyden turvaamiseksi vuokra-asunnoissa on voimassa järjestysmääräykset, joita asukkaiden ja heidän vieraidensa on noudatettava. Lisäksi asukkaiden on otettava huomioon lainsäädännössä ja kaupungin järjestyssäännöissä annetut määräykset.

Vuokra-asunnot on tarkoitettu tavalliseen asumiseen ja normaaliin elämään. Häiritsevä elämäntapa johtaa kirjalliseen varoituksen ja jatkuvana vuokrasopimuksen purkamiseen tai häätöön (AHVL § 61-67).

Uuden vuokrasopimuksen saamisen ehtona on osoitettu elämäntapojen pysyvä muuttuminen. Järjestysmääräykset on nähtävänä taloissa ja annetaan aina vuokrasuhteen alussa vuokrasopimuksen liitteenä.

Asukasdemokratia

ARAVA-vuokrataloissa toimii vuokralaisdemokratia. Taloissa voi olla asukastoimikunta ja/tai ne voivat pitää asukaskokouksia tai järjestää muita yhteistoimintamuotoja.

Asukaat voivat mm. nimetä yhtiön vuosikokoukseen edustajansa ehdolle hallituksen jäseneksi, tehdä esityksiä, antaa lausunnon talousarviosta ja isoista rahoitussuunnitelmista sekä järjestää talkoita ja yhteisiä tilaisuuksia.

Vapaarahoitteisissa vuokrataloissa on myös mahdollista järjestää vastaavaa vapaaehtoista asukastoimintaa.

Jätehuolto

Vuokra-asuntoyhtiössä noudatetaan Viitasaaren kaupungin ohjeita jätteiden lajittelusta. Kaikkia asukkaita kehotetaan noudattamaan tarkoin annettuja ohjeita, jottei jätehuollosta aiheutuisi ylimääräisiä kustannuksia ja talojen piha-alueet pysyisivät siisteinä.

Lisätietoja jätehuollosta: https://viitasaari.fi/asuminen-ja-ymparisto/asuminen-ja-rakentaminen/jatehuolto-uusi/

Asunnon irtisanominen

Vuokrasopimus sanotaan irti kirjallisesti, noudattaen huoneenvuokralain mukaista yhden kalenterikuukauden irtisanomisaikaa (esimerkki: jos irtisanoo asunnon kuluvan kuukauden aikana, vuokrasopimus on voimassa seuraavan kuukauden loppuun saakka, asunnon tulee olla tyhjä seuraavan kuun viimeinen päivä).

Irtisanomislomake ja ohjeet irtisanomiseen löytyvät täältä: https://viitasaarenvuokra-asunnot.fi/asuminen/asunnon-irtisanominen/ .

Loppusiivous ja asunnon näyttö

Loppusiivous hyväksytään asunnontarkastus-lomakkeella. Puutteellisesti tehdystä perustason siivouksesta peritään korvaus vakuudesta, jolloin asunto siivotaan vuokranantajan toimesta. Vuokranantaja ei vastaa allergia- tai muun erityistason siivouksesta.

Irtisanomisaikana vuokralainen on velvollinen näyttämään asuntoa sovittuna ajankohtana vuokra-asuntoyhtiön lähettämälle mahdolliselle uudelle vuokralaiselle. Asunnoissa voidaan myös tehdä asumisaikana kiinteistön ylläpitoon liittyviä tarkastuksia ja korjauksia.

Huoneiston muuttosiivous tehdään ennen asunnon tarkastusta ja avainten luovutusta. Siivous tehdään siten, että uusi vuokralainen voi ottaa huoneiston vastaan siivouksetta käyttöönsä.

Ennen siivousta asukkaan itse hankkimat ja asennuttamat kalusteet, koneet ja laitteet tulee poistaa ja asunnon tila on palautettava siihen kuntoon, kuin se oli ennen asukkaan asennustöitä. Isännöitsijän luvalla edellä mainittu omaisuus voidaan jättää asuntoon, mutta niistä ei makseta korvausta.

Siivouksessa on kiinnitettävä erityistä huomiota seuraaviin asioihin:

Asunto:

 • Huoneiston kaikki lattiapinnat tulee imuroida ja pestä, tahrat ovista ja seinistä tulee poistaa
 • Ikkunat tulee pestä (mikäli suuria ikkunoita joudutaan avaamaan, ne tulee tukea jottei saranat vaurioidu, kiinteistönhoitaja antaa näissä tapauksissa neuvoja)
 • Patterit ja kukkalaudat tulee puhdistaa
 • Parveke sekä sisääntulo- ja takapiha tulee siistiä

Keittiö:

 • Jää- / pakastinkaapin sulatus, pesu sisä- ja ulkopuolelta sekä taustan puhdistus (varo, ettei sulamisvedet valu lattialle), katkaise virta ja jätä ovet puhdistuksen jälkeen kunnolla auki
 • Liesituulettimen ja ilmanvaihtoventtiilien puhdistus (myös liesituulettimen rasvasuodatin tulee puhdistaa)
 • Sähkölieden levyjen, uunin ja peltien puhdistus – vedä liesi paikaltaan ja puhdista hella ulkopuolelta (myös viereisten kaappien seinät, takaseinä ja lattia lieden alta)
 • Vesihanan ja tiskihanan puhdistus
 • Keittiökaapistojen puhdistus sisä- ja ulkopuolelta

Kylpyhuone, WC ja huoneistokohtainen sauna

 • WC-istuimen ja lavuaarin puhdistus
 • Suihkuseinien pesu
 • Saunan lauteiden pesu
 • Lattiakaivojen puhdistus
 • Ilmanvaihtoventtiilien puhdistus

Tarkista myös, että

 • kattorasiat ja sokeripalat ovat paikallaan
 • astianpesukoneen liitännät on tulpattu (tulppia saa LVI-liikkeistä)
 • pyykinpesukoneen takaiskuventtiili on paikoillaan

Siivoa ja tyhjennä myös asunnon varasto ja niissä olevat tavarat, joissakin kiinteistöissä on häkkivarasto.

Jätekatokseen viedään vain tavallinen kotitalousjäte. Vanhat kalusteet, patjat yms. sekä ongelmajäte on kunkin asukkaan toimitettava itse kaatopaikalle.

Mikäli muuttosiivous tai tyhjennys laiminlyödään, on vuokranantajalla oikeus laskuttaa vuokralaiselta erikseen siivouksesta aiheutuneet kulut asiakaslaskutushinnaston mukaan.

Asukkaalta peritään lisäksi asiakaslaskutushinnaston mukaiset korvaukset, mikäli asukas on rikkonut tai hoitanut huonosti hallinnassaan olevaa asuntoa. Hinnasto vastaa keskimääräisiä kustannuksia. Toimenpiteet joita ei ole hinnastossa mainittu, peritään toteutuneiden kustannusten mukaisesti.

Poismuuttajan muistilista

 • Asunnon irtisanominen kirjallisesti vuokranantajalle
 • Asunnon loppusiivous
 • Asunnon katselmus vuokra-asuntoyhtiön edustajan kanssa, kirjataan ”asunnontarkastus”-lomakkeelle
 • Sähkömittarin lukeminen ja ilmoittaminen, vuokra-asuntoyhtiön edustaja kirjaa ”asunnontarkastus”-lomakkeelle
 • Vesimittareiden lukeminen, vuokra-asuntoyhtiön edustaja kirjaa ”asunnontarkastus”-lomakkeelle
 • Avainten luovutus vuokra-asuntoyhtiön edustajalle
 • Vakuus ja mahdollinen vesilaskutuksen tasaus palautetaan seuraavan kuukauden aikana sen jälkeen, kun rästit ym. on selvitetty ja asunto sekä loppusiivous hyväksytty
 • Muuttoilmoitus väestörekisteriin ja postiin
 • Sähkösopimus irtisanotaan irtisanomisajan päättymispäivään

Vuokravakuuden palauttaminen

Vakuus ja mahdollinen vesilaskutuksen tasaus palautetaan seuraavan kuukauden aikana sen jälkeen, kun rästit ym. on selvitetty ja asunto sekä loppusiivous hyväksytty.

Kiinteistövakuutus ja kotivakuutus

Taloyhtiöllä on velvollisuus vakuuttaa vain itsensä, asukkaat vastaavat itse oman omaisuutensa vakuuttamisesta.

Taloyhtiön ottama kiinteistövakuutus korvaa vakuutetulle omaisuudelle aiheutuneen äkillisen ja ennalta arvaamattoman ehtojen mukaisen vahingon. Kiinteistövakuutuksella vakuutetaan rakennus ja siihen kiinteästi asennetut rakenteet ja kalusteet sekä kiinteistöä palveleva LVIS-tekniikka.

Asukkaiden omaisuus ei kuulu kiinteistövakuutuksen korvauspiiriin, vaan se on vakuutettava erikseen kotivakuutuksella. Kun kiinteistössä sattuu vahinko – esimerkiksi putkivuoto, tulipalo tai ilkivalta – aiheutuu siitä usein menetyksiä myös asukkaiden irtaimistolle.

Yleisimmin asukaalle aiheutuneita vahinkoja ovat

 • Irtaimistovahingot
 • Ylimääräiset muuttokulut ja muualla asumisen kustannukset
 • Irtaimiston varastointikustannukset
 • Taloudelliset menetykset

Irtaimiston vaurioitumisen / tuhoutumisen lisäksi asukkaalle voi aiheutua ylimääräisiä muualla asumisen kustannuksia, irtaismiston varastointikustannuksia ja taloudellisia menetyksiä, joiden osalta täytyy kääntyä oman kotivakuutusyhtiön puoleen.

Asukas voi joutua korvausvastuuseen

Lisäksi asukas saattaa joutua vastuuseen kiinteistölle aiheuttamistaan vahingoista. Jos asukas aiheuttaa huolimattomuudellaan vahinkoa kiinteistön rakenteille, taloyhtiö voi vaatia korvauksia asukkaalta. Jos kotivakuutukseen on liitetty vastuuvakuutus, asukas voi hakea korvausta omasta vakuutuksestaan.

Kotivakuutus on irtaimistosi turvaksi

Kotivakuutus on usein yhdistelmä kodin irtaimen omaisuusvakuutuksesta, vastuuvakuutuksesta ja oikeusturvavakuutuksesta. Tarjolla on kuitenkin hyvin erilaisia tuotteita pelkästä palovakuutuksesta hyvin laajaan turvakokonaisuuteen.

Oman vakuutuksen korvaavuus on syytä selvittää ennakkoon, sillä laajakaan kotivakuutus ei korvaa kaikkia vahinkoja. Lisätietoja saa esimerkiksi Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan sivuilta.

Tarkista pesukoneiden liitännät

Pyykin- ja astianpesukoneessa on oltava koneen valmistajan hyväksymä ja viranomaismääräysten mukainen täyttö- ja poistoletku liitäntöineen. Laitteet on liitettävä kiinteästi vesi- ja viemäriverkostoon.

Suositus on että vesijohtoverkostoon liitettyjen laitteiden letkut vaihdetaan 10 vuoden välein. Liitännät on tarkistettava säännöllisesti. Pesukonetta on valvottava käytön aikana ja hana on pidettävä suljettuna, kun kone ei ole käytössä.

Putkistoissa ja laitteistoissa havaitut viat pitää heti ilmoittaa  kiinteistönhoitajalle (palvelupyyntö) jotta viat korjataan mahdollisimman pian. Asukkaan pitää tehdä viivyttelemättä ilmoitus myös muista havaitsemistaan rakenteellisista vioista ja kosteusvaurioista.

Vesivahinkotilanteessa on heti otettava yhteys kiinteistönhoidosta vastaavaan (kiireellinen palvelupyyntö puh. 020015500) ja pyrittävä estämään vuoto esimerkiksi sulkemalla veden tulo sulkuventtiilistä. Mikäli veden tuloa ei voida estää, on pyrittävä mahdollisuuksien mukaan rajoittamaan veden leviämistä huoneistossa.

Ohje vuokran maksuun

Vuokranmaksu / lasku:

 • Maksukuitti tulee vuokralaiselle postitse
 • Samalla laskulla maksetaan kaikkien kuukausien vuokrat
 • Viitenumero on joka kuukausi sama
 • Jos maksuihin tulee muutoksia, vuokralaiselle lähetetään uusi lasku

Laskun voi saada myös e-laskuna tai suoramaksuna sopimalla asiasta oman pankin kanssa.

Vuokranmaksupäivä

Vuokranmaksun eräpäivä on joka kuukauden 10:s päivä. Yhtiön talous on laadittu omakustannusperiaatteella joten perintätoimet joudutaan aloittamaan nopeasti.