Alla vielä muistutuksena muuttajan muistilista:

  • Asunnon irtisanominen todisteellisesti (verkkolomake)
  • Asunnon siivous (jos asunto epäsiisti, peritään siivouksesta täysi korvaus)
  • Asunnon tarkastus – vuokranantaja suorittaa (mikäli asukas haluaa olla läsnä, tämä tulee sopia vuokranantajan kanssa)
  • Sähkömittarin lukeminen – asuntotarkastuksen yhteydessä
  • Vesimittarin lukeminen – asuntotarkastuksen yhteydessä
  • Avainten luovutus/palautus – pääsääntöisesti avaimet jätetään huoneistoon kun asunto on tyhjennetty (kiinteistönhoitaja kuittaa / sovittaessa palautus asiakaspalveluun)
  • Vakuuden mahdollinen palautus ja vesimaksujen tasaus asuntotarkastuksen ja vuokravalvonnan selvityksen jälkeen
  • Muuttoilmoitus väestörekisteriin ja postiin

Huom! Vakuus palautetaan irtisanomisajan päätyttyä sen jälkeen kun huoneistossa on suoritettu tarkastus, loppusiivous on tehty, mittarit luettu, avaimet luovutettu, vuokra-asuntoyhtiö on hyväksynyt tarkastuspöytäkirjan ja laskuttaja on antanut selvityksen vuokrien valvonnasta.