Hyvä yhteistyökumppani tarjolla?

Kaksi ihmistä kättelemässä sopimuksen syntymisen vuoksi

Tarjoatko tuotetta tai palvelua, joka tuo lisäarvoa liiketoimintaamme? Ota yhteyttä Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy:hyn, p. 040 7358796 (yhteydenotot  https://viitasaarenvuokra-asunnot.fi/asiakaspalvelu/yhteydenotto/).

Avoimet tarjouspyynnöt

Tällä hetkellä ei ole avoimia tarjouspyyntöjä.


Tällä sivulla julkaistaan yhtiön tarjouspyynnöt aikajärjestyksessä. Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy noudattaa hankinnoissa lakia julkisista hankinnoista. Tarjoukset voidaan pyytää avointa tai rajoitettua menettelyä käyttäen.

Tarjoajan tulee hankintalain mukaisesti olla huolehtinut yhteiskuntavastuistaan.

Tarjouksia pyydettäessä helpointa on tarkistaa tarjoajan yhteiskuntavastuiden tilanne Vastuu Group:n -palvelusta. Palvelusta voi tulostaa myös raportin tarjouksen liitteeksi.

Tarjouspyyntöasioissa kannattaa ottaa yhteyttä vuokra-asuntoyhtiöön https://viitasaarenvuokra-asunnot.fi/asiakaspalvelu/yhteydenotto/

Tarjouspyyntöasioissa voi olla yhteydessä myös asiakaspalveluun.

Yhteenveto tilaajavastuulain (1233/2006 5 § 1. kohdan) mukaisista tarjouksen liitteistä, jotka tulee aina liittää annettavaan tarjoukseen (liitteenä voi olla myös Vastuu Group:n raportti):

  • Selvitys siitä onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1669) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvolisäverolain (1501/1993) mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin
  • Kaupparekisteriote tai kaupparekisteristä muutoin saadut kaupparekisteriotetta vastaavat tiedot
  • Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnittelma on tehty
  • Todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty
  • Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista
  • Rakennusalalla todistus lakisääteisen tapaturmavakuutuksen järjestämisestä
  • Selvitys työterveyshuollon järjestämisestä

Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (HE18/2012) velvoittaa työn tilaajan selvittämään, että hänen sopimuskumppaninsa hoitavat lainmukaiset velvoitteensa. Lailla pyritään harmaan talouden torjuntaan ja sen tarkoituksena on edistää yritysten välistä tasavertaista kilpailua sekä työehtojen noudattamista. Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo lain noudattamista Suomessa.

Valittu urakoitsija yleensä myös valitaan urakan päätoteuttajaksi (tiedonantovelvollisuus 1.7.2014 alkaen). Päätoteuttajan tulee huomioida työmaan työntekijöiden ilmoitusvelvollisuus.