Hyvä yhteistyökumppani tarjolla?

Kaksi ihmistä kättelemässä sopimuksen syntymisen vuoksi

Tarjoatko tuotetta tai palvelua, joka tuo lisäarvoa liiketoimintaamme? Ota yhteyttä Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy:hyn, p. 040 7358796 (yhteydenotot  https://viitasaarenvuokra-asunnot.fi/asiakaspalvelu/yhteydenotto/).

Avoimet tarjouspyynnöt

Ei avoimia tarjouspyyntöjä tällä hetkellä.

Tarjouspyyntöasioissa kannattaa ottaa yhteyttä vuokra-asuntoyhtiöön https://viitasaarenvuokra-asunnot.fi/asiakaspalvelu/yhteydenotto/

Tarjouspyyntöasioissa voi olla yhteydessä myös asiakaspalveluun.

Yhteenveto tilaajavastuulain (1233/2006 5 § 1. kohdan) mukaisista tarjouksen liitteistä, jotka tulee aina liittää annettavaan tarjoukseen (liitteenä voi olla myös Vastuu Group:n raportti):

  • Selvitys siitä onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1669) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvolisäverolain (1501/1993) mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin
  • Kaupparekisteriote tai kaupparekisteristä muutoin saadut kaupparekisteriotetta vastaavat tiedot
  • Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnittelma on tehty
  • Todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty
  • Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista
  • Rakennusalalla todistus lakisääteisen tapaturmavakuutuksen järjestämisestä
  • Selvitys työterveyshuollon järjestämisestä

Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (HE18/2012) velvoittaa työn tilaajan selvittämään, että hänen sopimuskumppaninsa hoitavat lainmukaiset velvoitteensa. Lailla pyritään harmaan talouden torjuntaan ja sen tarkoituksena on edistää yritysten välistä tasavertaista kilpailua sekä työehtojen noudattamista. Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo lain noudattamista Suomessa.

Valittu urakoitsija yleensä myös valitaan urakan päätoteuttajaksi (tiedonantovelvollisuus 1.7.2014 alkaen). Päätoteuttajan tulee huomioida työmaan työntekijöiden ilmoitusvelvollisuus.