Usein kysyttyjä kysymyksiä

Alla kysymyksiä ja niihin vastauksia:

Käsitelläänkö asuntohakemukseni jos siinä ei ole kaikkia liitteitä tai tietoja?
Hakemus otetaan vastaan mutta sitä ei käsitellä ennen kuin hakemusta on täydennetty tarpeellisilla liitteillä  sekä tiedoilla. Asuntohakemus on voimassa 3 kuukautta jättöpäivästä lukien, liitteitä voi toimittaa myös myöhemmin hakemuksen voimassaoloaikana. Hakemuksen voi uusia ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun.

Voinko saada asunnon jos minulla on luottohäiriömerkintä?
Luottohäiriömerkintä aiheuttaa yleensä vakuusmaksun korotuksen, merkittävä määrä luottohäiriömerkintöjä voi estää asunnon saamisen. Kaikilta asunnonhakijoilta tarkistetaan luottotiedot. Lue lisää luottotietojen ja vuokrarästien vaikutuksesta Asukasvalintaopppaasta (luku 3.6 s. 21): https://www.ara.fi/fi-FI/ARAasuntokanta/Osaomistusasunnot/Asukasvalintaopas(34134)

Mitkä asiat vaikuttavat perittyyn vuokraan?
Vuokra määräytyy vuokra-asuntoyhtiössä vuosittain tehtävän talousarvionnin mukaisesti. Normaalilla hyvällä asumisella, säästeliäällä kulutuksella ja vapaaehtoisilla talonmiestöillä jokainen voi pyrkiä vaikuttamaan perittyyn vuokratasoon. Yhtiön kohteiden vuokratasoon vaikuttavat seuraavat asiat: 1) Viitasaaren kaupungin konsernitavoitteet (yhtiön tulee toimia kannattavasti ja omarahoitteisesti ts. yhtiön menot hoidetaan tulorahoituksella) / 2) Kiinteistöjen muut hoitokulut (sisältävät talojen kiinteistönhoito- ja lämmitys- sekä korjauskulujen lisäksi vuokralaisten aiheuttamat vuokrarästikulut ja asumisen aikaiset vauriokorjauskulut), tässä huomattava myös kiinteistökohtaiset poistot sekä mahdolliset lisäpoistot sekä lämmitysmuoto / 3) Viitasaaren kaupungin alueen markkinavuokrataso (pidempään vapaana olleiden huoneistojen vuokrassa neuvotteluvaraa) / 4) Sivukylien sekä kauempana keskustasta sijaitsevien huoneistojen vuokrataso on ollut perinteisesti matalammalla tasolla verrattuna kysytyimpien huoneistojen vuokratasoon (vrt. jyvitys). Kysytyimpiä ovat olleet jo pitkään pienet vuokra-asunnot keskustan tuntumassa.

Voinko saada vuokrahelpotusta tai maksuaikaa, jos en esimerkiksi koronavirusepidemiaan liittyvien tekijöiden tai muiden seikkojen vuoksi voi maksaa vuokriani?
Tällöin tulee ottaa viipymättä yhteyttä vuokranantajaan. Yhtiö voi antaa näissä tapauksissa myös maksuaikaa vuokrien maksuun (vuokrahelpotuksista voi päättää vain kaupunginhallitus). Yhtiölle tulee tällöin toimittaa kirjallinen, vapaamuotoinen hakemus jolla maksuaikaa haetaan (sähköpostiviesti lasketaan kirjalliseksi yhteydenotoksi). Hakemuksessa tulee olla mainittu ne kuukaudet, joille maksuaikaa haetaan sekä suunnitelma miten ja millä aikataululla muodostuva vuokrarästi hoidetaan. Lisäksi hakemuksessa tulee olla perustelut liitteineen, miksi maksuaikaa haetaan (kirjallisena todisteena voi olla lomautus- ym. asiakirja viestin liitteenä). Yhtiö ratkaisee asiat hakemusten perusteella. Maksukyvyttömyyden uhatessa perustoimeentulotukiasioissa tulee olla yhteydessä viipymättä Kansaneläkelaitokseen ja taloudellisen ohjauksen, neuvonnan sekä tuen osalta tulee olla yhteydessä Viitasaaren kaupungin Aikuissosiaalityöhön.

Hyvitetäänkö koronavirusepidemian tai vastaavan ajalta käyttämättömät saunavuorot?
Käyttämättömät saunavuorot hyvitetään asukkaille yhtiön toimesta.

Onko asuntohakemuksessa tarpeen ilmoittaa tulotiedot sekä tiedot nykyisestä asumistilanteesta?
Mahdollisimman täydellinen hakemus nopeuttaa asuntohakemuksen käsittelyä kaikissa tapauksissa.

Voinko toivoa jotain tiettyä asuntoa tai esittää toivomuksia asunnon varustelusta?
Toiveita tai muuta hakemuksen käsittelyssä huomioitavaa voi kirjoittaa asuntohakemuksen ”Muita toivomuksia / Lisätietoja” -kohtaan. Toivomukset ja ilmoitetut lisätiedot huomioidaan mahdollisuuksien mukaan.

Asiakaspalvelun puhelinnumero on varattuna. Mikä neuvoksi?
Asiakaspalvelun puhelinpalvelussa voi olla soittoaikana ruuhkaa. Asian voi hoitaa kätevästi lähettämällä yhteydenottoviesti verkkosivuillamme https://viitasaarenvuokra-asunnot.fi/asiakaspalvelu/yhteydenotto/ Viestin aiheeksi kannattaa kirjoittaa seikkaperäisesti mitä yhteydenotto koskee. Vuokra-asuntoyhtiön edustaja palaa asiaan mahdollisimman pian, asian kiireellisyys huomioiden viimeistään kahden arkipäivän kuluessa.

Mitä teen jos naapurista aiheutuu häiriötä?
Mikäli häiriö tai uhka kohdistuu henkeen ja terveyteen, tulee tehdä välittömästi ilmotus poliisille Hätäkeskukseen puh. 112 (HÄKE). Häiriöistä tulee aina tehdä vuokra-asuntoyhtiölle häiriöilmoitus (häiriöilmoituslomake löytyy verkkosivuiltamme: https://viitasaarenvuokra-asunnot.fi/asukkaaksi/lomakkeet/hairioilmoitus/ vaatii vahvan tunnistautumisen). Jos mahdollista, mitä useampi henkilö tekee samasta asiasta häiriöimoituksen, sen painavampi juridisesti asia on.

Huomasin että WC-istuin vuotaa. Miten menettelen?
Asiasta tulee ilmoittaa viipymättä puhelimitse kiinteistönhoitajalle (kiinteistönhoidon yhteystiedot löytyvät verkosta: https://viitasaarenvuokra-asunnot.fi/kiinteistonhoito/kiinteistonhoito-ja-hoitajat/ ) tai päivystäjälle (klo 15:den jälkeen p. 0447633175). Asiasta tulee tehdä myös vikailmoitus, ohjeet alla.

Miten teen vikailmoituksen?
Kaikista vioista tulee ilmoittaa vuokra-asuntoyhtiölle, kaikki vähäpätöisiltäkin tuntuvat ilmoitukset ovat tärkeitä. Vikailmoituksen tekeminen ohjeistetaan verkkosivuillamme: http://www.viitasaarenvuokra-asunnot.fi/kiinteistonhoito / Vikailmotus kannattaa tehdä sähköisenä jolloin suorituksen seuranta tapahtuu automaattisesti. Vuosikorjaustarve tulee myös ilmoittaa vuokra-asuntoyhtiölle samalla lomakkeella. LVI-kalusteiden kuntoa tulee tarkkailla, esimerkiksi WC-istuimen vuodon aiheuttama vesilasku kohoaa todella suureksi lyhyessä ajassa (jos vuodosta / viasta ei ole ilmoitettu vuokranantajalle, tulee asukkaan maksaa vuodosta aiheutuvat kustannukset).

En pysty maksamaan vuokraa, mitä teen?
Tässä tilanteessa tulee olla viipymättä yhteydessä vuokra-asuntoyhtiöön sekä vuokravalvontaan (yhteystietoja löytyy verkkosivuiltamme http://www.viitasaarenvuokra-asunnot.fi/asiakaspalvelu). Maksukyvyttömyyden uhatessa perustoimeentulotukiasioissa tulee olla yhteydessä viipymättä Kansaneläkelaitokseen ja taloudellisen ohjauksen, neuvonnan sekä tuen osalta tulee olla yhteydessä Viitasaaren kaupungin Aikuissosiaalityöhön.

Voiko parvekkeella grillata?
Kerrostalojen parvekkeilla ruoanlaitto on kielletty, kerrostaloissa on grillikatokset grillausta varten. Rivitalojen pihoilla tulee huomioida grillin turvallinen käyttö ja turvallisuusohjeet: grillattaessa tulee muistaa riittävä turvaetäisyys talon rakenteisiin (vähintään 3 metriä), kuumaa grilliä ei saa jättää valvomatta, tulee noudattaa turvaetäisyyksiä ja erityisesti huomioida että puiset materiaalit ovat tulenarkoja, lisäksi tulee muistaa pitää sammutusvälineistöä (kuten sammutuspeitettä) käden ulottuvilla.

Voinko parannella rivitaloasuntoni takapihaa rakennelmilla tai istutuksilla?
Rakennelmien ja istutusten tekeminen on lähtökohtaisesti sallittua asukkaan hallinnassa olevalle viheralueelle, mutta muutamia asioita tulee huomioida: 1) kiinteistöjen rakenteille ei saa tehdä vahinkoa tai niille ei saa aiheutua vauroitumisriskiä, rakennuksen julkisivun muutokset ovat myös kiellettyjä – kiinteistönhoitajat antavat tarvittaessa neuvoja – 2) mikäli vuokranantaja tai viranomainen antaa määräyksen rakennelmien / istutusten purkamisesta, se tulee tehdä viipymättä asukkaan kustannuksella – 3) mikäli rakennelmista / istutuksista tulee valituksia, ne tulee poistaa viipymättä asukkaan kustannuksella, purkumääräys tulee tällöin vuokranantajalta – 4) poismuuttovaiheessa rakennelmat / istutukset on purettava sekä etu- että takapihalta ja ne on saatettava ennen poismuuttoa samaan kuntoon kuin ne ennen vuokrausta ovat olleet ilman vuokranantajan eri määräystä.

Voinko tehdä itse huoneistokorjauksia?
Kaikki korjaustoimenpiteet huoneistoissa edellyttävät vuokranantajan luvan ja ovat näin ollen kielletty. Vuosikorjaustoiveet tulee ilmoittaa lomakkeella asiakaspalveluun ja korjauksista sopiminen tulee tehdä isännöitsijän kanssa. Vikakorjaukset vikailmoituksiin liittyen tulee sopia kiinteistönhoitajan kanssa (kts. vikailmoitukset edellä).

Voinko saada toisen tai useamman autopaikan?
Autopaikkoja voidaan antaa silloin kun niitä on vapaana. Asiaa tulee tiedustella asiakaspalvelusta. Mikäli enää ei tarvitsekaan toista autopaikkaa, siitä tulee myös ilmoittaa viipymättä asiakaspalveluun. Sähköauton latauspisteen voi hankkia omalla kustannuksella, lupa asennukseen tulee kuitenkin hankkia vuokranantajalta.

Voinko saada ylimääräisen saunavuoron?
Saunavuorot jaetaan asiakaspalvelusta, yleensä saunavuoroja on annettu toivomusten mukaan.

Työväentalontie 13-kerrostalon C-rapussa on avainpäivityspiste. Miten se toimii?
ILOQ-avainten sarjoitus ym. voidaan tehdä avainpäivityspisteen avulla. Uusista avainoikeuksista tulee sopia olemalla yhteydessä asiakaspalveluun ja ohjelmointi voidaan tehdä avainpäivityspisteessä. Avain työnnetään avainpäivityspisteen avainlukijaan jolloin lukijan led-valon väri muuttuu punaiseksi vilkkuvaloksi. Kun avainlukijan led-valon väri muuttuu jälleen vihreäksi, voi avaimen poistaa. Avain on näin uudelleensarjoitettu ja ohjelmointi on valmis.

Saako asuntoihin tuoda lemmikkieläimiä?
Asunnoissa on lemmikkieläinten pitäminen lähtökohtaisesti sallittua. Lemmikkieläimet tulee ilmoittaa kuitenkin vuokranantajan asiakaspalveluun sekä kiinteistönhoitajille. Lemmikkieläimiä ei saa jättää yksin asuntoon ilman hoitoa, lemmikeille tulee tarjota riittävästi virikkeitä, lemmikkieläinten turkki tulee pestä ja kynnet tulee leikata sännöllisesti.

Tuleeko asunto irtisanoa kirjallisesti?
Asunto tulee aina irtisanoa kirjallisesti toimittamalla irtisanomislomake asiakaspalveluun tai tekemällä irtisanominen todisteellisesti verkkosivuilla https://viitasaarenvuokra-asunnot.fi/asuminen/asunnon-irtisanominen/. Ilmoituksen irtisanomisesta voi toimittaa myös sähköpostilla, irtisanomislomake vaaditaan myös tässä tapauksessa palautettavaksi.

Jos irtisanon asunnon kuluvan kuukauden aikana, milloin irtisanomisaika päättyy?
Irtisanomisaika päättyy tässä tapauksessa seuraavan kuukauden viimeinen päivä jolloin viimeistään myös asunnon tulee olla tyhjä.

Tuleeko asunto irtisanoa, jos vaihtaa asuntoa vuokra-asuntoyhtiön toiseen asuntoon?
Asuntohakemus tulee jättää ja tehdä vaihtohakemuksena, nykyistä asuntoa ei tarvitse irtisanoa. Asunnonvaihtohakemus on matalammalla prioriteetilla asuntojonossa kuin tavallinen asuntohakemus.

Milloin vakuusmaksu palautetaan?
Vakuusmaksu palautetaan irtisanomisajan päätyttyä seuraavan kuukauden aikana sen jälkeen, kun mahdolliset vuokra- ja vesimaksurästit on selvitetty (laskuttaja on antanut selvityksen vuokravalvonnasta) ja asunnon lopputarkastus sekä loppusiivous on hyväksytty. Vakuudesta voidaan periä mahdolliset vuokra- ja kulukorvausrästit, siivouskulut sekä asunnon korjauskulut.

Epäilen sisäilmaongelmaa huoneistossani, miten menettelen?
Asukkaan tulee ennen muita toimenpitetä tarkistaa hyvän sisäilman ohjeet ja varmistaa osaltaan että niitä myös on noudatettu asumisaikana (kiinteistönhoitaja antaa tarvittaessa lisätietoja). Mahdollisesta sisäilmaongelmasta tulee ilmoittaa viipymättä vuokranantajan asiakaspalveluun sekä kiinteistönhoitajalle, ilmoituksen voi tehdä sähköpostitse tai Yhteydenottolomakkeella. Vuokra-asuntoyhtiö ryhtyy välittömästi selvittämään mahdollista ongelmaa asukaskyselyllä, asukkaan tulee kirjata kyselyyn mahdollisimman tarkasti kaikki ongelmaan liittyvät seikat. Myös kiinteistönhoitaja tekee huoneistossa tarkastuskäynnin sekä kirjaa löydökset muistiin. Jatkotoimenpiteet asiassa ratkaistaan sekä asukaskyselyn että kiinteistönhoitajan käyntiraportin perusteella.

Miten viilentää asuntoa kesän helteillä?
Huoneistoon tunkeutuvaa kuumuutta voi torjua pitämällä päivisin verhoja ikkunoiden edessä ja tuulettamalla asuntoa iltaisin. Suomessa talot on rakennettu kestämään pakkastalvia, mutta ilmastonmuutoksen myötä talvet ovat leudontuneet ja kesät entisestään lämmenneet. Suomen vuokranantajien tulkinnan mukaan vuokralainen on oikeutettu vuokranalennukseen, jos sisälämpötila pysyttelee ainakin yhden päivän ajan yli +32 asteessa. Sopivana pidetyn alennuksen suuruus on noin 10–20 prosenttia vuokran määrästä. Alennusta vaatiessaan vuokralaisen edellytetään kuitenkin osoittavan, että asunnon sisälämpötila nousee jatkuvasti yli +32 asteen eikä vain hetkellisesti.