Vuokra-asuntojen järjestysmääräykset

Asumisviihtyvyyden turvaamiseksi annetaan nämä järjestysmääräykset, joita asukkaiden ja heidän vieraidensa on noudatettava. Lisäksi on otettava huomioon lainsäädännössä ja kaupungin järjestyssäännöissä annetut määräykset.

 • Muuttoilmoitus maistraattiin on tehtävä 2 vuorokauden kuluessa asuntoon muuttamisesta. Muuttoilmoitus tehdään puhelimessa nro 0295539225, https://dvv.fi/muutto tai postissa osoitteenmuutoksen yhteydessä. Asunnossa saa asua vain vuokrasopimuksessa asukkaiksi hyväksytyt henkilöt. Asukas-, autopaikka-, saunavuoro- ja muista muutoksista on aina ilmoitettava.
 • Asuntokatselmuksen tekee kiinteistönhoitaja asuntoon muutettaessa sekä asuntoa irtisanottaessa vuokrasuhteen alussa perityn vakuuden takaisinmaksua varten.
 • Sähkö- ja vesimittareiden lukemisen tekee kiinteistönhoitaja sekä asuntoon muutettaessa että asuntoa irtisanottaessa. Erityisesti veden kulutuksessa on noudatettava säästäväisyyttä.
 • Huoneisto on pidettävä hyvässä kunnossa eikä huoneistossa saa tupakoida.
 • Asumisaikana on noudatettava hyviä tapoja eikä naapureita saa häiritä, kiinteistönhoitajille tulee antaa työrauha.
 • Yörauha on klo 22.30-6.00, jona aikana kovaääninen meluaminen on kiellettyä. Muulloinkin poikkeuksellisista melua aiheuttavista töistä tai tapahtumista on ilmoitettava etukäteen naapureille.
 • Vesivuodoista ja muista talossa havaituista vioista on viipymättä ilmoitettava kiinteistönhoitajalle (kiireellinen palvelupyyntö), päivystys puh. 0447633175.
 • Ilmastointiventtiilit on pidettävä avoinna, jolloin huoneilma pysyy asumiselle sopivana. Sitä vastoin asukkaiden ollessa pitempään poissa lämmityskautena, asunnon ikkunoita ei saa jättää auki.
 • Wc- ja muihin viemäreihin ei saa laittaa niitä tukkivia tai vahingoittavia jätteitä.
 • Parvekkeilla ei saa laittaa ruokaa ja talvella niiltä on luotava lumet. Liinavaatteiden tuulettaminen ja pyykin kuivattaminen on sallittua vain kaiteiden sisäpuolella. Matot tomutetaan vain tarkoitukseen varatuilla paikoilla.
 • Lemmikkieläinten omistajien on pidettävä eläimet kytkettyinä niin, että ne eivät likaa lasten leikkipaikkoja tai vahingoita kiinteistöä tai sen ympäristöä tai ole häiriöksi muille ihmisille
 • Jätteet, talousjätteet ja muut roskat on vietävä asianmukaisesti lajiteltuina jäteastioihin. Muiden kuin talousjätteiden poiskuljettamisesta on asukkaiden huolehdittava itse. Ongelmajätteiden hävittämisessä on noudatettava ympäristöviranomaisten ohjeita.
 • Ajoneuvojen pysäköinti on sallittu vain niille varatuilla ja kiinteistönhoitajan kanssa sovituilla paikoilla.
 • Ulkoiluvälineet ja muut tavarat on säilytettävä niille varatuilla paikoilla eikä niillä saa tukkia uloskäyntejä paloturvallisuussyistä. Tarvittaessa tavaroiden ja palovaarallisten aineiden säilytyspaikoista on neuvoteltava kiinteistönhoitajan kanssa.
 • Yhteisissä tiloissa on noudatettava siisteyttä ja järjestystä ja vältettävä asiatonta oleskelua ja metelöintiä. Julisteita, mainoksia, antenneja ym. saa kiinnittää vain talon omistajan luvalla.
 • Ilmoitus vuokra-asuntoyhtiön edustajalle tulee tehdä havaituista lakien tai tämän järjestyssäännön rikkomisista, vahingonteoista sekä mahdollisista kiinteistönhoidon tai muiden tehtävien laiminlyönneistä.

Järjestysmääräysten rikkominen saattaa aiheuttaa vahingonkorvausvelvollisuuden tai johtaa vuokrasopimuksen purkamiseen.

Viitasaarella 4.2.2014,

Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy:n hallitus