Hyvä Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy:n asukas!

Jaamme viikolla 17 huoneistoihin asukaskyselyn jonka tarkoituksena on kerätä tietoa sekä asumisesta Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy:n asunnoissa että asumiseen liittyvistä kehitysideoista.

Kyselyyn voi vastata myös verkossa osoitteessa https://link.webropol.com/s/VVA-asukaskysely

Kyselyyn vastaamalla teillä on mahdollisuus vaikuttaa vuokra-asuntoyhtiön tulevaan kehitykseen.

Jokainen vastaus on meille tärkeä, joten vastaattehan mahdollisimman tarkasti.

Kaikkien kaikkiin kysymyksiin vastanneiden kesken arvotaan yksi vuokravapaa kuukausi!

Palkinto hyvitetään vuokrassa ja kohdistetaan siihen huoneistoon josta kyselyyn on vastattu.

Huom! vain yksi palautettu kyselylomake huoneistoa kohden huomioidaan riippumatta siitä onko kyselyyn vastattu paperilomakkeella vaiko verkkolinkin kautta.

Kyselyssä kerättyjä tietoja ja kaikkia vastauksianne käsitellään luottamuksellisesti. Tulosten
analysoinnissa käytetään tilastointia ja taulukoita, joista ei voida erottaa yksittäisiä vastaajia.

Osoitetietojen avulla vastaukset kohdennetaan kiinteistökohteeseen, mutta ei yksittäiseen vastaajaan.

Vastaattehan viimeistään 7.5.2021 mennessä. Kiitos!