Mikäli talossa asuva asukas, hänen perheenjäsenensä tai vieraansa aiheuttaa muille asukkaille kohtuuttomaksi katsottavaa häiriötä tai epäjärjestystä omassa asunnossaan tai talo yhteisissä tiloissa:

  • Häiriöstä kärsivä naapuri käy halutessaan keskustelemassa asiasta häiritsijän kanssa.
  • Ellei suullinen huomautus auta, häiriöstä kärsivä tekee kirjallisen häiriöilmoituksen (alla olevalla häiriöilmoituslomakkeella). Häiriöilmoitus toimitetaan suoraan vuokranantajalle.
  • Vuokranantaja toimittaa häiriöstä huomautuksen / varoituksen häiritsevälle asukkaalle. Varoitus toimitetaan asukkaalle kirjattuna kirjeenä tai haastemiehen välityksellä. Nimettömiä häiriöilmoituksia ei käsitellä. Häiriöilmoituksen tekijän nimeä ei anneta eteenpäin.
  • Häiriön jatkuessa varoituksesta huolimatta, asukkaiden tulee kirjata edelleen ylös häiriötapahtumia ja toimittaa ne vuokranantajan asiakaspalveluun (alla oleva verkkolomake). Häiriön vakavuudesta riippuen vuokranantaja joko antaa toisen varoituksen tai käynnistää vuokrasopimuksen purkamismenettelyn. Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta edellyttää ainoastaan yhden varoituksen antamista häiritsevälle asukkaalle.
  • Jos varoitukset eivät ole vaikuttaneet asukkaan häiriköintiin, vuokranantaja lähettää hänelle vuokrasopimuksen purkamisilmoituksen. Purkamisilmoituksessa kerrotaan, milloin asunnon tulee olla tyhjä ja vuokranantajan käytössä.
  • Mikäli asukas kiistää aiheuttaneensa häiriötä ja samalla kiistää vuokranantajan vuokrasopimuksen purkamisen, asia viedään käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Käräjäoikeuden istuntoon tarvitaan vähintään kaksi todistajaa. Oikeusprosessi kestää 2…3 kuukautta.
  • Oikeuden häätöpäätöksellä ulosottoviranomaiset häätävät asukkaan.

Kätevintä on tehdä häiriöilmoitus alla olevalla verkkolomakkeella. Kaikkien häiriötä kärsineiden naapureiden on hyvä täyttää osaltaan häiriöstä alla oleva häiriöilmoitus. Pääsääntöisesti kahden naapurin on toimitettava häiriöilmoitus samasta häiriötapahtumasta. Mitä useampi häiriöilmoitus häiriötapahtumasta saadaan, sitä painavampi juridisesti asia on.